شرکت مهندسی ایرانا
پرینت

 UPS  IP camera
 Network Copper Systems  CCTV
 Network Fiber Optic Systems  storage
 Rack  Hybrid Unified Communication
 Switch  VOIP
 Router  Internet & VPN load balancin
 Server  DSL
 KVM & console  Media converter
Wireless network Industrial network
XPC Serial Connectivity
Fax modem

Powered by PARS DATA